Membres

Membres

Formaran part de la Comissió de Representants del PAS tots els membres de la Junta de PAS i els membres del PAS del Comitè d’Empresa.

Membres de la Comissió de Representants del PAS de la UIB

Nom Òrgan  Càrrec dins la CRPAS  Sindicat  Extensió
 Clar Calafat, Francesca J.P.  Vocal de la Junta del PAS  CCOO  3010
 Coll Borràs, Laura J.P.  Vocal de la Junta del PAS  STEI  3422
 De Ozollo García, María Rosa  J.P.  Vocal de la Junta del PAS  STEI  2753
 De Paco Martin, Consuelo  J.P.  Vocal de la Junta del PAS  STEI  3368
 Dols Amengual, Marga  J.P.  Vocal de la Junta del PAS  UGT  2705
García Noval, Ricardo J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 2311
Jiménez Herranz, Juan Cristóbal J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI  2897
Llompart Rigo, Enrique J.P. Secretari de la Junta del PAS
(Vocal de la Junta del PAS)
STEI 9548
López Torres, Maria J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 3008
Mañas Florit, José J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 2898
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena J.P. Substituta de la Presidenta
(Vocal de la Junta del PAS)
CCOO 1372
Mateu Alcover, Mamen J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT  2461
Núñez Carrillo, Aina J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT  3405
Prats Taberner, Pedro J.P. Vocal de la Junta del PAS CCOO  2390
Ramón Álvarez, Virginia J.P.

Presidenta de la Junta del PAS
(Vocal de la Junta del PAS)

UGT 3363
Roig Figuerola, Miquel J.P. Substitut del secretari
(Vocal de la Junta del PAS)
UGT  9703
Sánchez Tapia, Amparo J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 2884

 

C.E. = Comité d'Empresa del PAS; J.P.= Junta del PAS.