Escoltar

Comissions i grups de treball de la Junta del PAS

La Comissió de Representants del PAS designa, per delegació, els membres de la Junta de PAS i els membres de Delegats del PAS, que representen a aquests òrgans a altres comissions de la UIB. Els membres designats s'encarreguen de liderar dins la CRPAS la negociació i estudi de les matèries relacionades amb cada Comissió, encara que les decisions es consulten amb el plenari de la CRPAS.

A més de la seva participació a comissions mixtes amb Gerència, els membres de la Junta del PAS s'organitzen en una sèrie de grups de treball. Aquests grups fan feina en estudiar possibles canvis normatius i de procediment per millorar les condicions de feina del Personal d'Administració i Serveis de la nostra Universitat.

També hem inclòs la Comissió de laborals, formada íntegrament pels representants electes de Delegats del PAS.

Comissió permanent

Nom Telèfon Funció
Ramón Álvarez, Virginia 971 17 3363 Presidenta de la Junta del PAS
Llompart Rigo, Enrique 971 25 9548 Secretari de la Junta del PAS
Dols Amengual, Marga 971 17 2705
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 971 17 1372 Substituta de la Presidenta
García Noval, Ricardo 971 17 2311
Roig Figuerola, Miguel Antonio 971 25 9703 Substitut del secretari

La funció principal de la Comissió Permanent és tractar temes urgents, quan no sigui pràctic reunir el
plenari. Per aquest motiu, s'encarregarà del Seguiment i control de Selecció de PAS, sempre informant el plenari de la CRPAS. Podeu contactar amb aquest grup de persones a través de comissio permanent; en aquest cas, rebran el correu tots el membres d'aquesta comissió.

 

Comissió de negociació de les bases de les oposicions lliures

Nom Telèfon
Llompart Rigo, Enrique 971 25 9548
Mañas Florit, José 971 17 2898
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 971 17 1372
De Ozollo García, María Rosa 971 17 2753

Comissió Interuniversitària d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris del PAS

Nom Telèfon
Ramón Álvarez, Virginia 971 17 3363
Llompart Rigo, Enrique 971 25 9548
Mateu Alcover, Mamen 971 17 2461

Equip de comunicació

Nom Telèfon
Sánchez Tapia, Amparo 971 17 2884
Llompart Rigo, Enrique 971 25 9548
De Ozollo García, María Rosa 971 17 2753

Comissió d'Acció Social

Nom Telèfon
Núñez Carrillo, Aina 971 17 3405
Prats Taberner, Pedro Juan 2390

Comissió de Teletreball

Nom Telèfon
Núñez Carrillo, Aina 971 17 3405
Jiménez Herranz, Juan C. 971 17 2897
Prats Taberner, Pedro Juan 2390

Comitè de Seguretat i Salut

Nom Telèfon
Núñez Carrillo, Aina 971 17 3405
De Ozollo García, María Rosa 971 17 2753
Ramón Álvarez, Virginia 971 17 3363

Comissió tècnica de Jornada, permisos, llicències i vacances i comissió de negociació del calendari laboral

Nom Telèfon
Dols Amengual, Marga 971 17 2705
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 971 17 1372
López Torres, Maria 971 17 3008

Comissió de formació

Nom Telèfon
Roig Figuerola, Miguel Antonio 971 25 9703
Prats Taberner, Pedro Juan 2390
De Paco Martin, Consuelo 971 17 3368

Grup de treball Catàleg de llocs treball i retribucions

Nom Telèfon
Dols Amengual, Marga 971 17 2705
Núñez Carrillo, Aina 971 17 3405
García Noval, Ricardo 971 17 2311
Mañas Florit, José 971 17 2898
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 971 17 1372
Prats Taberner, Pedro Juan 2390

Grup de treball d'Universitat Sostenible

Nom Telèfon
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena 971 17 1372
Ramón Álvarez, Virginia 971 17 3363

Representants de la Junta de PAS a la Comissió de valoració de la Carrera Professional

Nom Telèfon
De Paco Martin, Consuelo 971 17 3368
Núñez Carrillo, Aina 971 17 3405

Comissió de laborals

Nom Telèfon
Pearson, Stephen 9957