Escoltar

Funció i Objectius

La Comissió de Representants del PAS de la UIB és l’òrgan que exerceix la representació del Personal d’Administració i Serveis de la UIB, per delegació de la Junta de PAS i del Comitè d’Empresa.

1. La Comissió exercirà per delegació de la Junta de PAS les següents funcions:

 1. La representació del PAS funcionari davant els òrgans de la Universitat, la comunitat universitària i altres estaments.
 2. La negociació de places de PAS funcionari
 3. La negociació de condicions de feina del PAS funcionari.
 4. La negociació de bases per proves d’accés i concursos de PAS funcionari i la designació de tribunals per part dels representants sindicals.
 5. Els tràmits de ser oïda i l’emissió d’informes que correspon a la Junta de PAS.
 6. Els tràmits relacionats amb expedients disciplinaris a membres del PAS funcionari.
 7. La designació dels membres que corresponen a la Junta de PAS en les diferents comissions i òrgans on la Junta de PAS té representació. 

2. La Comissió exercirà per delegació del Comitè d’Empresa del PAS les següents funcions:

 1. Representar el PAS laboral davant els òrgans de la Universitat, la comunitat universitària i altres estaments.
 2. La negociació del conveni col·lectiu del PAS de la UIB
 3. La negociació de places de personal laboral PAS amb la UIB
 4. La designació dels membres de la comissió paritària del conveni del PAS de la UIB.
 5. Negociació de bases per oposicions de personal d’administració i serveis laboral i la designació de tribunals per part dels representants sindicals.
 6. La designació dels membres que correspon al Comitè d’Empresa del PAS en les comissions que afecten el personal d’administració i serveis, com, entre d’altres, la comissió de selecció de la borsa de treball de la UIB, la comissió per a l’intercanvi de vacances del PAS.
 7. La designació dels membres que proporcionalment correspongui al PAS en les comissions i altres òrgans on té representació el Comitè d’Empresa del PAS que afecten els col·lectius de PAS i PDI, com, per exemple, la comissió de seguretat i salut laboral, etc.
 8. Els tràmits relacionats amb expedients disciplinaris a membres del PAS laboral.
 9. Els tràmits de ser oït i l’emissió d’informes per part del Comitè d’Empresa del PAS sobre temes que afectin només el PAS.

Documents relacionats