Més informació sobre les oposicions lliures.

Us comunicam dos nous punts:

  1. El sistema selectiu d’aquestes oposicions lliures serà el de concurs oposició. S’han discutit altres opcions, però, entre d’altres arguments esgrimits per Gerència, l’acord entre els sindicats i l’Estat que permet la taxa addicional per estabilització de l’ocupació pública, esmenta específicament: “La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad [.....],”.
  2. Nou tema: per a tots els temaris, excepte el de C2 de cossos específics, s’ha acordat que el tema “Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat” sigui el que (o un dels que) estava pendent d’acordar.

Continuarem informant.
 

Data de publicació: 03/07/2018