Escoltar

Concursos i Oposicions

Informació general

Per la informació referent a convocatòries lliures consultau l'apartat de "Processos de selecció i provissió" al web del Servei de Recursos Humans de la UIB

Per la informació referent a promocions internes i altres sistemes d provisió consultau l'apartat "Convocatòries" dins el portal del PAS.