La Comissió de Representants del PAS de la UIB és l’òrgan que exerceix la representació del Personal d’Administració i Serveis de la UIB, per delegació de la Junta de PAS i del Comitè d’Empresa del PAS.

Aquesta Comissió es constitueix per acord dels dos organismes fent servir el seu dret a organitzar-se per complir amb les seves funcions.

Participau i comunicau-vos amb la CRPAS

Per assumptes relacionat amb les oposicions lliures podeu contactar amb nosaltres per email a       
crpas-oposarrobauib.cat

Podeu compartir amb nosaltres qualsevol qüestió referent al Personal d'Administració i Serveis de la UIB fent servir la pàgina a Facebook de la Comissió de Representants del PAS.

Així mateix també tenim disponible un formulari electrònic a la secció d'Ubicació i contacte.