Representació a altres comissions

La Comissió de Representants del PAS designa, per delegació, els membres de la Junta de PAS i els membres del Comitè d'Empresa del PAS que representen a aquests òrgans a altres comissions de la UIB.

Els membres dessignats s'encarreguen de liderar dins la CRPAS la negociació i estudi de les matèries relacionades amb cada Comissió, encara que les decisions es consulten amb el plenari de la CRPAS.

Comissió d'Acció Social

Francisca Clar
Virginia Ramón

Comissió de Formació

Margarita Inaraja
Enrique Llompart
Virginia Ramón 

Comissió de negociació de l'Avaluació de l'acompliment

Josep A. Frau
Pere Morro
Lorena Martínez

Comissió de negociació de les bases del concurs de trasllat

Ricardo García
Martina Rotger
Maribel Taroncher

Comissió de negociació de les bases de les oposicions lliures

Josep A. Frau
Enrique Llompart
Lorena Martínez
Rosa de Ozollo

Comissió Interuniversitària d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris del PAS

Pere Morro
Virginia Ramón

Comissió tècnica de Jornada, permisos, llicències i vacances i  comissió de negociació del calendari laboral

Ricardo García
Lorena Martínez
Rosa de Ozollo

Comissió tècnica de seguiment i control de Selecció de PAS temporal

Ricardo García

Comissió tècnica de Teletreball

Ricardo García
Laura González
Margarita Inaraja

 

Comissió Tècnica de Valoració de Formació

Margarita Inaraja
José Mañas
Martina Rotger

 

Comitè de Seguretat i Salut

Francisco Amengual
Francisca Clar
Rosa de Ozollo

Altres pàgines relacionades