Representació a altres comissions

La Comissió de Representants del PAS designa, per delegació, els membres de la Junta de PAS i els membres del Comitè d'Empresa del PAS que representen a aquests òrgans a altres comissions de la UIB.

Els membres dessignats s'encarreguen de liderar dins la CRPAS la negociació i estudi de les matèries relacionades amb cada Comissió, encara que les decisions es consulten amb el plenari de la CRPAS.

Comissió d'Acció Social

Francisca Clar
Virginia Ramón

Comissió de Formació

Margarita Inaraja
Enrique Llompart
Virginia Ramón 

Comissió de negociació de l'Avaluació de l'acompliment

Pere Morro
Lorena Martínez

Comissió de negociació de les bases del concurs de trasllat

Ricardo García
Martina Rotger
Maribel Taroncher

Comissió de negociació de les bases de les oposicions lliures

Margarita Inaraja
Enrique Llompart
José Mañas
Lorena Martínez

Comissió Interuniversitària d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris del PAS

Pere Morro
Virginia Ramón

Comissió tècnica de Jornada, permisos, llicències i vacances i comissió de negociació del calendari laboral

Ricardo García
Lorena Martínez

Comissió tècnica de seguiment i control de Selecció de PAS temporal

Ricardo García

Comissió tècnica de Teletreball

Ricardo García
Laura González
Margarita Inaraja 

Comissió Tècnica de Valoració de Formació

Margarita Inaraja
José Mañas
Martina Rotger 

Comitè de Seguretat i Salut

Francisca Clar
Maribel Taroncher

Altres pàgines relacionades