Representació a altres comissions

La Comissió de Representants del PAS designa, per delegació, els membres de la Junta de PAS i els membres del Comitè d'Empresa del PAS que representen a aquests òrgans a altres comissions de la UIB.

Els membres dessignats s'encarreguen de liderar dins la CRPAS la negociació i estudi de les matèries relacionades amb cada Comissió, encara que les decisions es consulten amb el plenari de la CRPAS.

Comissió d'Acció Social

Francisca Clar
Virginia Ramón

Comissió de Formació

Margarita Inaraja
Enrique Llompart
Virginia Ramón 

Comissió de negociació de les bases de les oposicions lliures

Enrique Llompart
José Mañas
Lorena Martínez
Rosa de Ozollo
 

Comissió Interuniversitària d'Intercanvi d'Allotjaments Universitaris del PAS

Pere Morro
Virginia Ramón

Comissió tècnica de Jornada, permisos, llicències i vacances i comissió de negociació del calendari laboral

Ricardo García
Lorena Martínez
Rosa de Ozollo

Comissió tècnica de seguiment i control de Selecció de PAS temporal

Ricardo García

Comissió tècnica de Teletreball

Ricardo García
Laura González
Margarita Inaraja 

Comitè de Seguretat i Salut

Francisca Clar
Maribel Taroncher

Altres pàgines relacionades