Membres

Formaran part de la Comissió de Representants del PAS tots els membres de la Junta de PAS i els membres del PAS del Comitè d’Empresa.

Nom Òrgan Càrrec dins la CRPAS Sindicat Ext.

Membres de la Comissió de Representants del PAS de la UIB

Clar Calafat, Francesca J.P. Vocal de la Junta del PAS CCOO  3010
De Ozollo García, María Rosa J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 2753
Dols Amengual, Marga J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 2705
Escanellas Garcias, Francesc J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 2994
Esteva Llodrà, Neus J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 3460
Galmés Santandreu, Margalida J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 9582
García Noval, Ricardo J.P. President de la CRPAS
(President de la Junta del PAS)
STEI 2311
González Coll, Laura J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 3470
Inaraja Ramón, Margarita J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 2638
Llompart Rigo, Enrique J.P.

Secretari de la CRPAS
(Secretari de la Junta del PAS)

STEI 9548
López Torres, Maria J.P. Vocal de la Junta del PAS  STEI 3008
Mañas Florit, José J.P. Substitut del president
(Vocal de la Junta del PAS)
STEI 2898
Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena J.P. Vocal de la Junta del PAS CCOO 1372
Morro Pérez, Pere J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 3079
Ramón Álvarez, Virginia J.P. Substituta del secretari
(Vocal de la Junta del PAS)
UGT 3363
Rotger Roca, Martina J.P. Vocal de la Junta del PAS STEI 2570
Taroncher Fernández, Maribel J.P. Vocal de la Junta del PAS UGT 2769

C.E. = Comité d'Empresa del PAS; J.P.= Junta del PAS.