Grups de treball

A més de la seva participació a comissions mixtes amb Gerència, la Comissió de Representants del PAS s'organitza en una sèrie de grups de treball. Aquests grups fan feina en estudiar possibles canvis normatius i de procediment per millorar les condicions de feina del Personal d'Administració i Serveis de la nostra Universitat: 

Catàleg de llocs treball i retribucions

Ricardo García
Enrique Llompart
José Mañas

Comunicació amb el PAS

Ricardo García
Margarita Inaraja
Enrique Llompart
José Mañas
Virginia Ramón 
Rosa de Ozollo

Relacions amb les seus universitàries

Margarita Inaraja

Formació

Margarita Inaraja
Enrique Llompart
José Mañas 
Virginia Ramón
Martina Rotger

Provisió i selecció de llocs de feina

Margarita Dols
Ricardo García
José Mañas
Lorena Martínez
Virginia Ramón

Altres pàgines relacionades