Grups de treball

A més de la seva participació a comissions mixtes amb Gerència, la Comissió de Representants del PAS s'organitza en una sèrie de grups de treball. Aquests grups fan feina en estudiar possibles canvis normatius i de procediment per millorar les condicions de feina del Personal d'Administració i Serveis de la nostra Universitat: 

Catàleg de llocs treball i retribucions

Ricardo García
Enrique Llompart
José Mañas

Comunicació amb el PAS

Ricardo García
Margarita Inaraja
José Mañas 

Provisió i selecció de llocs de feina

Margarita Dols
Ricardo García
José Mañas
Lorena Martínez
Virginia Ramón

 

Altres pàgines relacionades