Reunió amb personal de Serveis Administratius i SAGA sobre vacances

Durant la reunió de la CRPAS del 22/6/2017, vàrem rebre a dues companyes de Serveis Administratius i SAGA per tractar el tema de les vacances durant l'Agost. La CRPAS ha recollit les preocupacions d'aquestes persones i d'altres companys i companyes, i les traslladarà a Gerència.

Així, de cara al calendari laboral de 2018 sol·licitarem a Gerència, com ho hem fet els darrers anys, més flexibilitat amb les vacances, de tal manera que no se fixi un període obligatori de vacances per a tot el PAS a l'Agost. Però, a la vegada demanarem que s'organitzin els serveis centrals i serveis administratius de manera que es possibiliti que qualcú gaudeixi de les vacances els mes d'Agost, tenint en compte les necessitats del servei però també la conciliació de la vida familiar i laboral.

Data de l'esdeveniment: 22/6/2017

Data de publicació: Sat Jul 01 13:28:00 CEST 2017