Marge de cortesia a l'entrada i la sortida, i altres tipus de distribució horària

La CRPAS ha acordat amb la Gerència un nou avantatge per facilitar la conciliació familiar. El dia 10 de juliol de 2017, la Gerent ha enviat un correu electrònic informant, pel que s'afegeix un marge de cortesia de 15 minuts sobre la part fixa de l'horari, a l'entrada i a la sortida, amb efectes des de l'1 de juliol de 2017.

Això significa que al Control de presència - Fitxatges, de UIBdigital, no es mostrarà cap incidència horària quan els fitxatges estiguin dins aquest marge de 15 minuts, a l'entrada o a la sortida. Per tant, no caldrà realitzar cap tipus de d'incidència horària. Per exemple, per una jornada de dematí, si s'entra fins les 9:15 o se surt a partir de les 13:45, ni s'indicarà com incidència ni amb un color especial, ni s'ha de fer una sol·licitud de tipus incidència horaria). En tot cas, la jornada total no se modifica.

Per altra banda, s'ha recordat a tots els treballadors que a l'Article 16 de l'Acord Normatiu 10712, de les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del PAS, s'estableix que la Gerència pot establir tipus de distribucions horàries diferents de les habituals, d'acord amb la CRPAS, per llocs molts concrets, per necessitats justificades i tenint en compte les necessitats del servei.

Data de publicació: Tue Jul 11 12:20:00 CEST 2017