Felicitació de Nadal de la CRPAS: Resum del 2017 i projectes per a un Feliç 2018

Benvolguts companys i benvolgudes companyes,

Us escrivim per desitjar-vos unes bones festes i un feliç any 2018, i per fer una mirada enrere a totes les reivindicacions i negociacions que hem dut a terme enguany, així com presentar-vos els reptes més importants que ens esperen per al nou any.

Al començament de 2017 encara s’estaven realitzant proves de les promocions internes. Som conscients de tot l’esforç que heu posat en aquest procés i creiem que el resultat final ha estat positiu, encara que farem un estudi de les qüestions millorables, per negociar amb Gerència les que es puguin corregir en els propers processos.

Posteriorment es va convocar la borsa de treball de la UIB, sobre la base de la nova normativa de setembre de 2016, en l’elaboració de la qual la CRPAS va participar molt activament. Això ha anat acompanyat d’una protecció dels funcionaris interins i contractats a càrrec de projectes i convenis que ja feien feina a la UIB, i de l’obertura de la mobilitat per a aquests col·lectius, de manera que poden accedir a les places vacants de la UIB que no siguin ocupades per funcionaris de carrera.

A més, hem continuant vetllant pels interessos del PAS en altres qüestions en què la CRPAS té comissions i grups de treball constituïts amb la Gerència, com poden ser: retribucions, permisos i llicències, formació, acció social, complement d’internacionalització, seguretat i salut, etc. En aquests grups vàrem negociar mesures com l’equiparació dels lloc base dels cossos generals (auxiliars administratius) als del cos específic (auxiliars de serveis), la flexibilització de l’entrada i la sortida en quinze minuts com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar, el pagament del 37,5 per cent que restava de la paga extra de desembre de 2012, el nomenament de nous caps de serveis PAS en llocs encara dirigits per PDI, etc.

Com a notícies més recents, ens complau comunicar-vos oficialment que al pressupost de l’any 2018 de la UIB, aprovat pel Consell de Govern avui, dia 20 de desembre de 2017, s’ha aprovat una partida per pagar el 50 per cent de la carrera professional. Ens hauria agradat que, com en altres administracions, s’abonàs la quantitat completa, però confiam que en els pròxims mesos se signarà un conveni de finançament que asseguri la consecució d’aquest projecte tan important per al PAS els propers anys. Igualment volem dir-vos que hem estat participant en els diferents grups de treball que estan començant a definir l’avaluació de l’acompliment que regirà aquest complement, el qual, durant l’any 2018, estarà en fase de «prova pilot».

També s’han aprovat una sèrie de canvis del catàleg del PAS que veurem al proper FOU, entre els quals agraïm que la Gerència hagi inclòs regularitzacions de retribucions. Entre altres, la CRPAS va suggerir igualar el complement de productivitat equiparada per als llocs base d’auxiliar de serveis, auxiliar de serveis de biblioteques i oficial de laboratoris o avançar per acostar els nivells i complements de places d’informàtic fora del cos TIC als propis del cos. Hem d’anar cap a un catàleg més just en el qual es compleixi indubtablement el criteri que a igualtat de funcions i tasques, igualtat de retribucions.

De cara a l’any 2018 se’ns presenten reptes importants. Un proper concurs de trasllat, del qual ja estam negociant possibles millores del barem a partir dels vostres suggeriments. I especialment unes molt esperades oposicions en les quals, com sabeu, hem estat lluitant perquè es puguin ampliar les places més enllà de l’oferta pública acumulada aquests anys. Continuarem informant-vos dels avanços en aquests dos transcendentals temes.

Per tot això reforçam el nostre desig de continuar fent feina per millorar les condicions de treball del PAS i intentar recuperar els drets perduts aquests anys de crisi.

Voldríem comentar-vos també que contínuament intentam millorar la nostra comunicació amb vosaltres, i per això teniu a la vostra disposició els canals de comunicació habitual (web, Facebook o correu electrònic). Intentam comunicar-vos periòdicament les negociacions que duem a terme, així com demanar-vos suggeriments sobre les qüestions més importants que us afecten.

 

Molt bones festes de Nadal i que 2018 sigui un any feliç i pròsper per a tots.

 

Ricardo García
President de la Comissió de representants del PAS
Web: http://crpas.uib.cat
Facebook: http://www.facebook.com/crpas.uib
E-mail: crpas@uib.cat  

Data de publicació: Wed Dec 20 14:08:00 CET 2017