Cobrament de la resta de la paga extra de desembre 2012

La Gerència ha comunicat a la CRPAS que ja està feta la sol·licitud a la Comunitat Autònoma per poder abonar el 12,5 per cent de la paga extra de desembre de 2012 que restava penden de cobrar.

S'està treballant perquè el pagament se faci en una de les properes nòmines.

 

Data de l'esdeveniment: 30/11/2017

Data de publicació: Thu Nov 30 15:09:00 CET 2017