Intercanvi d'allotjaments universitaris del PAS

L'Intercanvi d'allotjaments universitaris del PAS és una iniciativa social sorgida l'any 1995 a la Universitat de les Illes Balears, entre i per al personal d'Administració i Serveis d'universitat, consistent en la utilització dels col·legis majors, residències universitàries o allotjaments diversos, que les universitats faciliten gratuïtament, per al gaudi de part de les vacances d'aquest personal. Per tant, els únics beneficiaris d'aquest programa d'ajuda seran els treballadors d'Administració i Serveis, tant funcionaris com laborals, que cobren les seves retribucions a través del Capítol I del pressupost de la seva universitat i que es trobin en la situació de servei actiu. La Comissió per a l'Intercanvi d'allotjaments universitaris del Personal d'Administració i Serveis sorgeix com una de les mesures d'acció social que les universitats integrants adrecen al PAS. La dita Comissió és l'òrgan encarregat de la gestió, la tramitació i el repartiment de les places en col·legis majors i residències establertes a aquest efecte per les universitats integrants.

La Comissió està composta per les universitats que s'indiquen a continuació, i per les que, quan serà el moment, s'hi incorporin tot ajustant-se al Reglament present: Alacant, Cadis, Extremadura, Girona, Granada, Illes Balears, La Laguna, Las Palmas, Lleó, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Politècnica de Cartagena, Santiago, Sevilla, València, Vigo i Saragossa.

El caràcter atractiu i avantatjós d'aquesta possibilitat, a més del suport dels òrgans de govern de les universitats que donen suport a la seva realització, han fet d'aquesta Comissió, que va néixer l’any 1980 amb un grapat d'universitats, una organització que reparteix i allotja prop de 7.000 places amb serietat i garanties, obtingudes gràcies al treball magnífic i altruista fet per les persones que coordinen el procés.

Per a això, hi ha unes normes que en regeixen el funcionament per a totes les universitats, de compliment obligatori per a poder continuar formant part de la Comissió. Aquest apartat engloba les tasques de presentació i difusió d'oferta, el repartiment de les places, l'anàlisi de resultats, la recepció i la solució dels problemes ocorreguts, etc.

De les tasques esmentades anteriorment, n'hi ha una, el repartiment de les places existents, que es realitza conjuntament entre la totalitat d'universitats.