Concursos i Oposicions

Informació general

Per la informació referent a convocatòries lliures consultau l'apartat de "Processos de selecció i provissió" al web del Servei de Recursos Humans de la UIB

Per la informació referent a promocions internes i altres sistemes d provisió consultau l'apartat "Convocatòries" dins el portal del PAS.

Informació particular de cada convocatòria

Així mateix, a la present pàgina anirem publicant informació sobre alguns processos concrets que, per la seva particularitat, requereixin d'informació adicional proporcionada per la Comissió de Representants del PAS (aclariment de procediments, temaris, bibliografía, etc...)

Personal funcionari

Promocions horitzontals de laboral a funcionari